Matematikklasser

Inför läsåret tar Sonja Kovalevsky-skolan emot ansökningar till profilklasserna i år 6, 7, 8 och 9. Programmets mål är att förbereda eleverna för fortsatta studier inom matematik, naturvetenskap och teknik. Du som är intresserad av att gå i profilklass ska vara beredd att satsa extra på studierna. Vi erbjuder bl. a. matematikundervisning i nivågrupper med flera moment på gymnasienivå, geometri som ett särskilt ämne, mattecirklar på eftermiddagar samt deltagande i matematiktävlingar. Studietakten är hög i profilklasserna och målet är att ge dig en grundlig matematikutbildning som ger dig ett stort försprång vid fortsatta studier.

Alla sökande kallas under februari till ett intagningsprov, som testar baskunskaper och problemlösning. Detta prov är rådgivande. Föräldrarna meddelas om man anser det lämpligt eller ej att eleven går i profilklassen utifrån det prov som gjorts.

Matematikklasserna följer för övrigt Skolverkets läroplan och kursplaner i andra ämnen vilket garanterar möjlighet att söka till alla program på gymnasienivå.

Under 2017 kan tillval kan göras inom IT, programmering och sökmotoroptimering. Kontakta oss för mer information om detta. För nyfikna elever kan vi hänvisa till denna SEO ordlista där grundprinciperna och termerna förklaras närmre.

Utöver skolans program erbjuder vi både extra idrott samt en rad valbara kurser på eftermiddagar som ger möjlighet att fördjupa sig inom olika intresseområden.

 

Varför är det bra att gå i matematikklassen?

Elever från Matematikgymnasium (Danderydsgymnasium) tycker:

– Man träffar likasinnade.
– Man får lära sig något.
– Jag har aldrig tidigare lärt mig så mycket.
– Man tvingas tänka.
– Man blir inte uttråkad.
– Matte har aldrig varit så roligt förut.