Vad du inte visste om trädfällning

Här i Torsby finns det ett företag som arbetat med trädfällning i många år, och efter höststormen fick de mycket mer att göra än vanligt då det var många träd som behövde fällas, de hade redan halvt om halvt rasat i backen. För första gången i mitt liv kände jag att jag ville veta mer om trädfällning och jag tog reda på lite fakta som jag tänkte mig att jag skulle dela med er. Ett företag inom detta område ägnar sig främst åt att fällning av träd och avlägsnande av träd.

Trädfällning är en process där ett träd avlägsnas från sin plats i skogen, vanligtvis för virkesproduktion eller av andra skäl, t.ex. säkerhetsskäl. Det finns många hinder när jobbet ska göras och detta kan vara ett av dem: När man fäller träd är det inte ovanligt att man stöter på stängselstolpar och andra konstgjorda hinder som kraftledningar och underjordiska kablar. Men om vi ser upp för dessa hinder när vi fäller träd kan vi lätt undvika att skada dem när vi fäller träd. Sådana här arbeten bör endast utföras av arbetare som har fått tillräcklig utbildning för att hantera dessa problem, annars kan även de skadas när de fäller träd på ett felaktigt sätt. Det har till exempel inträffat en välkänd händelse där en trädfällare skadades när han fällde träd eftersom han inte visste hur han skulle hantera trädstubbar och trädrötter.

Det är helt enkelt skrämmande, men en av de farligaste sakerna i det här jobbet är de fysiska förhållandena. Trädfällare kan utföra olika typer av trädtjänster, till exempel: trädbeskärning och beskärning och stubbrytning och även trädbevarande (det finns mycket få företag som tillhandahåller en sådan tjänst). Trädfällning kräver specialutrustning som motorsågar eller andra verktyg som används för att ta bort träd.